Turteatern 50 år

2020 var det 50 år sedan Teatern Utan Reaktionärer startade i en källarlokal i Gamla stan. Det gör oss till Sveriges näst äldsta fria teatergrupp (efter Fria teatern). Detta har vi uppmärksammat bland annat genom en jubileumsantologi. Antologin publicerades i fem delar digitalt och finns även som tryckt bok.

För att undvika att antologin blir en reaktionär nostalgitripp ger vi också plats åt andra röster som kan ge sina perspektiv på den fria scenkonstens historia, framtid och samtid. Boken innehåller texter, samtal och intervjuer utifrån en mängd olika perspektiv, från utövare och konstnärer, andra scener, medarbetare, professorer, journalister, bidragsgivare och politiker.

Klicka här om du vill beställa antologin


I första delen får vi en hälsning från kulturministern om var för den fria scenkonsten behövs i ett samhälle och hur politiken kan säkerställa armlängds avstånd. Politikerna i Stockholms stads kulturnämnd berättar om sina visioner för Stockholms fria scenkonst. Du får också möta Linn Hilda Lamberg, konstnärlig ledare för kompaniet Poste Restante och får njuta av en ospelbar pjäs som är mer som en dikt av scenkonstnären Stina Kajaso. Du får också den spännande historien om hur allt började i en källarlokal i Gamla stan 1970 med intervjuer av Teatern Utan Reaktionärers originalmedlemmar.

TURTEATERN 1970-1977
Här kan du läsa första delen av vår historiska följetong. Hur allt började i ett källarvalv i Gamla stan och vad som blev startskottet för flytten till Kärrtorp 1977.

INTERVJU: PETER SCHILDT
Peter Shildt började jobba på den nystartade Turteatern hösten 1970. Han var då bara 19 år men hade jobbat som skådespelare sedan han var barn. Han bjöds in att jobba i produktionen Marta Marta och skötte i början bara ljus och ljud. Här kan du läsa en intervju om hur det var att jobba på Turteatern de allra första åren.

INTERVJU: SONJA LUND
Vi har pratat med skådespelaren Sonja Lund som var med i starten av Turteatern 1970 och skådespelade i de första produktionerna, bland annat Marta Marta i regi av Gösta Ekman.

KULTURMINISTERN OM ARMLÄNGDS AVSTÅND
Vi bad Kulturministern medverka i vår antologi och svara på hur politiken kan säkerställa att armlängds avstånd hålls och att konsten får förbli fri. Här kan du läsa hennes svar.

POLITIKERNAS VISION OM STOCKHOLMS FRIA SCENKONST
Vi frågade politikerna i Stockholms stads kulturnämnd om deras visioner för Stockholms fria scenkonst. Detta var svaren vi fick från Mp, V, C och Fi! (M, S och KD återkom aldrig med svar, trots påminnelse.)

VI INSPIRERAS AV: LINN HILDA LAMBERG

För att vår 50 års-antologi inte ska bli allt för reaktionär kommer vi lyfta fram andra scenkonstnärer och ge plats åt olika röster. Här får du möta Linn Hilda Lamberg, konstnärlig ledare för kompaniet Poste Restante i ett samtal om verkliga konstruktioner, konst som förändring och den sårbara regissören.

VI INSPIRERAS AV: STINA KAJASO
Vi bjöd in Scenkonstnären Stina Kajaso att medverka i vår antologi och fick här ett fantastiskt bidrag i form av en ”ospelbar pjäs som mer är som en dikt”: RAMLA NED (som Falling down fast teater) Njut!

Kajaso har spelat flera föreställningar på Turteatern så som Das Boot, Grizzly Man II och Lillami$$rudeyardkipplingS01E01.mp4. Tidigare var hon också en del av performanceduon Sons of Liberty tillsammans med Lisa Lie som under åren 2003-2009 satte upp en rad uppmärksammade föreställningar i Norge. (Följ även gärna med stor beundran och nöje hennes instagram @svinetkajaso och hemsida.)


I den andra delen av vår jubileumsantologi kan du läsa om hur Turteatern blev Sveriges första förortsteater. Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap på Stockholms universitet, forskar i samtida scenkonst och kulturpolitik och skriver om Turteatern och den fria scenkonstens utveckling från slutet av 70-talet fram till 00-talet. Vi har också intervjuat 3 av Turteaterns medlemmar som var aktiva från flytten till Kärrtorp fram till generationsskiftet på 00-talet. Som motvikt till den historiska tyngden har vi också bett scenkonstnärer vi inspireras av att medverka. I del två får ni här möta scenkonstkollektiven Signa (DK) och Nyxxx (SE/DK). 

TURTEATERN 1977-1999
Här kan du ta del av andra delen i följetongen om teaterns historia. Turteatern hotas av vräkning och flyttar till Kärrtorp. Hösten 1977 öppnar de Sveriges första förortsteater. Under 80-talet växer publiken och det lokala engagemanget. Gruppen abonnerar tunnelbanevagnar för att spela upp teatertrailers och folk från land och rike reser till Kärrtorp för att titta på teater. Turteatern Värmland har blivit självgående och gruppen fortsätter turnera till arbetsplatser, förskolor, skolor och föreningar. I slutet av 90-talet vill man hitta sätt att förnya sig. Man tar över dramaundervisningen på Kärrtorps gymnasium och fler och fler unga börjar engagera sig i Turteatern. Ett embryo till UngaTur föds, som senare kommer att göra revolution på teatern.

TURTEATERN I TEATERHISTORIEN, AV RIKARD HOOGLAND
Vi bjöd in Rikard Hoogland att skriva en historisk text om teatern och den fria scenkonstens utveckling från slutet av 70-talet fram till 00-talet. Hoogland är docent i teatervetenskap och biträdande prefekt vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet där han disputerade 2005 med avhandlingen Spelet om teaterpolitiken – Det svenska regionteatersystemet från statligt initiativ till lokal realitet.

INTERVJU: MIA BENSON
Mia Benson började arbeta på Turteatern 1989. Hon har varit verksam som skådespelare, upphovsperson, dramatiker och styrelseledamot på Turteatern i 28 år.

INTERVJU: MARIE AHL
Marie Ahl har varit verksam som skådespelare, upphovsperson, dramatiker och styrelseledamot på Turteatern i 39 år. Hon blev en del av Turteaterns ensemble 1979 och har även arbetat på Fria Teatern, Växjö ensemblen och Riksteatern.

INTERVJU: ROBERT SJÖBLOM
Robert Sjöblom har varit verksam som skådespelare, regissör, konstnärlig ledare, teaterlärare och styrelseordförande på Turteatern i 40 år. Sjöblom blev engagerad redan under flytten till Kärrtorp 1977 då han lockades av utmaningen att decentralisera teatern och få folket i hans hemförort att uppleva och engagera sig i teater, vilket gruppen verkligen lyckades med.

VI INSPIRERAS AV: SIGNA
Som det antireaktionära bidraget till vår andra del av antologin har vi intervjuat scenkonstkollektiven Nyxxx och Signa. Performancekollektivet Signa (DK) utgörs av den Köpenhamnsbaserade konstnärsduon Signa och Arthur Köstler, som sedan 2001 producerat platsspecifika händelser och performanceföreställningar runt om i Skandinavien, Europa och även i Argentina.

VI INSPIRERAS AV: NYXXX
Som det antireaktionära bidraget till vår andra del av antologin har vi intervjuat scenkonstkollektiven Nyxxx och Signa. Nyxxx har tidigare gästat teatern med föreställningarna Avatarvaro, 2011, Human Agency, 2014 och Taktiska meditationer, 2016.


I del tre av vår antologi pratar vi om uppkomsten av UngaTur och deras inverkan på teatern under början av 2000-talet. Dessutom inspireras vi av Markus Öhrn från Institutet och ÖFA-kollektivet.

UNGATUR 2004-2008
I del tre av vår historieskrivning har vi valt att fokusera på UngaTur. Den ideella teaterföreningaen har producerat totalt ett 40-tal produktioner och 11 Paradisofestivaler mellan 2004 och 2020.

Många av de över 200 personer som varit medlemmar eller engagerade i UngaTurs produktioner arbetar idag professionellt och gruppens verksamhet har liknats vid ett växthus för scenkonstnärer. Det var från UngaTur som Turteaterns nya ledning rekryterades år 2008.

INTERVJU: CARINA EHRENHOLM

Carina var med och startade UngaTur och blev en av de tre konstnärliga ledarna för Turteatern 2008-2013.

”Turteatern har för mig varit en helt ovärderlig skola. Det var där jag kastade mig in i projekt efter projekt utan att riktigt veta vad jag höll på med, vilket tvingade mig att lära mig otroligt mycket.”

INTERVJU: DANIEL ROSSETTI
Daniel Rossetti är musiker, kompositör och journalist. Han började jobba på Turteatern med UngaTur 2005, och har gjort musik till flera av Nils Polettis uppsättningar, bland annat Mordet på Marat, Den svenska apans 100 röda drömmar och senast Sånger för Norden.

SKROLLAN – EN ANEKDOT FRÅN NILS POLETTI
En fascinerade historia om en gradäng.

VI INSPIRERAS AV: MARKUS ÖHRN
Markus Öhrn är sedan 2018 konstnärlig ledare för teatergruppen Institutet, som 2018/2019 flyttade från Malmö till Vitsaniemi i Övertorneå kommun.

”Jag är upptagen av samma frågor som jag arbetat med de senaste 15 åren, familjen, våld i nära relationer, patriarkala maktstrukturer, religiösa sekter och min mormors sista önskan på dödsbädden.”

VI INSPIRERAS AV: Amanda Apetrea, Lisen Rosell och Nadja Hjorton, ÖFA-kollektivet
Amanda Apetrea, Lisen Rosell och Nadja Hjorton har en gemensam bakgrund i ÖFA-kollektivet. Trion har under många år utforskat begär, kropp, sexualitet, kön, publikkontakt och humor i en rad föreställningar.


I fjärde delen av vår antologi avverkar vi tiotalet. ”Trojkan”, bestående av Carina Ehrenholm, Erik Holmström och Nils Poletti blir konstnärliga ledare och leder teatern in i en ny era.

Dessutom intervjuer med flera av medarbetarna och inspiration från Helen Al-Janabi och Arabiska teatern samt scenkonstkollektivet Ramaj. Och America Vera-Zavala skriver om teater i förorten.

TURTEATERN 2008-2018
De tio åren mellan 2008 och 2018 innebär en ny era för Turteatern. Ett vurmande för estetiken och en stark vilja att aldrig vara förutsägbar växer fram samtidigt som teatern blir ännu mer professionaliserad och etablerad.

INTERVJU: NILS POLETTI
Nils Poletti är dramatiker, regissör och skådespelare. Han var konstnärlig ledare på Turteatern 2008-2018, de första åren tillsammans med Carina Ehrenholm och Erik Holmström. Innan dess var han med och grundade Unga Tur (2004), där han också var konstnärlig ledare de första fyra åren.

I den här intervjun berättar han om sina år på Turteatern och om vad han tycker att scenkonst ska vara.

INTERVJU: FANNY TWARDOMANSKI
Fanny Twardomanski var verksamhetsledare och producent på Turteatern mellan 2012-2015. Hon genomförde sin praktik från StDH på Turteatern där hon tog fram en ny organisationsform för teatern som sedan genomfördes. Den innebar specialiserade kompetenser, stärkt visuell och konstnärlig identitet för teatern och förbättrade villkor för personalen. Personalen går från osäkra projektanställningar med obetald semester till fasta tillsvidareanställningar och likalönsprincip.

INTERVJU: KENT EKBERG OCH TEATER REFLEX
Teater Reflex är en folklig teater i förorten, en mötesplats där många människor, unga som gamla, arbetande som arbetslösa, teaternoviser som professionella, med alla slags kulturella bakgrunder, ges rätten till delaktighet i individuellt och kollektivt skapande. Kent Ekberg har från start varit konstnärlig ledare, inspiratör och regissör för de allra flesta uppsättningarna.

INTERVJU: KLARA G
Klara G är fotograf med fokus på teater och reklam och har sedan 2013 fotat flera av Turteaterns produktioner: Den Svenska Apans 100 röda drömmar, Äldreomsorgen i Övre Kågedalen, Britney, Hamletmaskinen, Vikingarna på Helgeland, Nosferatu och Det Sista Eposet.

INTERVJU: LOUISE RICH
Louise Rich är producent och arbetade som verksamhetsledare på Turteatern 2010-2013.

INTERVJU: MATTIAS ”MANI” BROBERG
Mattias Broberg är grafisk formgivare och har skapat affischer till Turteatern sedan 2010. Han ligger bakom teaterns nuvarande grafiska profil.

INTERVJU: RÖSTER FRÅN HUSET
Vi frågade några som har arbetat en del på Turteatern om deras första möte med Tur och om de har någon extra minnesvärd anekdot att dela med sig av.

MEMORY BLUES av Py Huss-Wallin
Py Huss-Wallin är regissör och skådespelare. På Turteatern har hon bland annat medverkat i Juliette och Den svenska apans 100 röda drömmar, samt regisserat Britney.

TEATERN I FÖRORTEN av America Vera-Zavala
Vi bad America Vera-Zavala skriva en text om när hon repeterade Svenska Hijabis på Turteatern. Det blev en text om vad en teater i förorten har för betydelse idag, och vad den hade när den en gång startade.

VI INSPIRERAS AV: RAMAJ
Ramaj är en produktionsgrupp bestående av regissören Nils Poletti, kostymdesignern Lena Lindgren och scenografen och ljusdesignern Markus Granqvist.

VI INSPIRERAS AV: HELEN AL-JANABI, ARABISKA TEATERN
Helen Al-Janabi är konstnärlig ledare och grundare av Arabiska Teatern, den enda professionella arabisktalande teatergruppen i Sverige. Hon är skådespelare, utbildad vid teaterhögskolan i Damaskus.


I femte delen har vi kommit fram till vår nuvarande tid. Här pratar vi om de senaste par åren och tankar inför framtiden.

TURTEATERN 2018-FRAMTIDEN
Marie Nikazm Bakken skriver sina tankar om var Turteatern befinner sig och bör vara.

SKAMFULLA TIDER KRÄVER SKAMLÖS TEATER …

TURTEATERN, POLITIKEN OCH ESTETIKEN av Amelie Björck
Amelie Björck är filosofie doktor i litteraturvetenskap och disputerade 2010 med avhandlingen Höra hemma. Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet.

Hon arbetar som lektor i litteraturvetenskap och drama på Södertörns högskola, samt som frilansande redaktör, kulturskribent och teater- och litteraturkritiker för Aftonbladet.

INTERVJU: MARIE NIKAZM BAKKEN
Marie Nikazm Bakken är konstnärlig ledare för Turteatern sen 2008, en position som hon fick efter att ha genomfört sin praktik här i regi vid StDH. Hon regisserade då Hamletmaskinen.

I texten berättar hon om sin syn på konst i allmänhet och scenkonst i synnerhet.

INTERVJU: THERESE JONASSON
Therese Jonasson har varit kommunikationsansvarig på Turteatern sedan 2013.

NØD LÆRER NAKEN KVINNE Å SPINNE av Lola Zackow
Lola Zackow är skådespelare. På Turteatern har hon medverkat i bland annat Hamletmaskinen och Vikingarna på Helgeland.

INTERVJU: KLARA G
Klara G är fotograf med fokus på teater och reklam och har sedan 2013 fotat flera av Turteaterns produktioner: Den Svenska Apans 100 röda drömmar, Äldreomsorgen i Övre Kågedalen, Britney, Hamletmaskinen, Vikingarna på Helgeland, Nosferatu och Det Sista Eposet.

INTERVJU: ANN-MARIE FRITIOFSSON
Ann-Marie Fritiofsson är ljusdesigner och scenograf och på Turteatern har hon arbetat med produktionerna Britney, Hamletmaskinen, Vikingarna på Helgeland, Det Sista Eposet och Nibelungens Ring.

INTERVJU: JOEL ÖDMANN
Joel Ödmann är skådespelare. På Turteatern har han medverkat i Hamletmaskinen, Vikingarna på Helgeland, Det sista eposet och Nibelungens ring.

RÖSTER FRÅN PUBLIKEN: MEJL FRÅN FÖRSTA RADEN
Ett mejl från en grupp personer som såg alla avsnitt av serien Vikingarna på Helgeland.

INTERVJU: JENNI GODOY
Jenni Godoy är tekniker och har jobbat som teknisk chef på Turteatern mellan 2014 och 2021.

VI INSPIRERAS AV: INDRA LINDEROTH OCH NINA JEPPSSON
Ett samtal mellan Indra Linderoth och Nina Jeppsson. Om konsten, tiden och varandet. Inspelat på Orionteatern i Stockholm och på Inter Arts Center i Malmö hösten 2020.

VI INSPIRERAS AV: TOR ARNE URSIN, GRENLAND TEATER
Grenland Friteater är en av de enda frigrupperna kvar i Norge som har samma modell som de svenska frigrupperna; ett hus som rymmer en idé om det kollektiva, och där olika idéer och tankar kan få uppstå inom en viss ram (I Norge har ju projektformen och kompanierna i större grad tagit över).


Del VI är en bok som vi trycker där alla texter ingår. För att förbeställa ett ex kan du mejla till biljett@turteatern.se


Turteaterns levande namnarkiv

Här kan du se namnen på alla de som verkat på Turteatern fram till idag. Saknas någon, eller vill du inte vara med? Kontakta oss på info@turteatern.se