Inställt – Stjärnkalaset Östra gästar Turteatern i vinter

EVENEMANGET INSTÄLLT!

26 – 27 januari 2022 arrangerar Teatercentrum en av landets större
utbudsdagar där en mängd professionella fria teatrar presenterar sina
repertoarer av scenkonst för barn och unga, från förskolan till
gymnasieåldern.

Under två dagar presenteras 39 programpunkter på flertalet spelplatser runt om i Stockholm, och en av dessa platser är Turteatern! Vi kommer att ta emot utomstående akter och även spela vår egen barnproduktion Nosferatu 2 – Vampyrens återkomst som är en del av Stjärnkalasets utbud.

Till detta arrangemang bjuder Teatercentrum in kulturombud, lärare eller
pedagoger inom skola och förskola, konsulenter, kultursekreterare,
teaterföreningsarrangörer och kultursamordnare att komma och titta.

Om Teatercentrum: Teatercentrum arbetar på ett nationellt, regionalt och
lokalt plan för att vara en stark röst för den fria teaterkonsten i
Sverige och för att ge sina medlemmar stöd i arbetsgivar- och
organisatoriska frågor. Teatercentrums uppdrag är att öka kännedomen om
den fria professionella teaterkonsten och dess villkor och att verka för
förbättrade förutsättningar för medlemsteatrarna i hela Sverige.

Verksamheten bedrivs både ur ett samlande nationellt perspektiv och ur
ett regionalt perspektiv. Teatercentrums kanslier finns Stockholm,
Göteborg, Piteå och Malmö. Därtill en nationell verksamhetsledare i
Stockholm samt en konsulent barn och unga och ekonom i Malmö.