Residens: GLQ


glq600
Foto: Maria Ericson


Hur använder vi oss av konst och populärkultur som tröst och spegling?

I vilken grad är fiktiva verk tongivande när vi konstruerar våra egna identiteter?
Är vår bild av den ultimata kärleken ett resultat av verkliga upplevelser och förebilder eller är den en karbonkopia av Den engelske patienten?

Kommer våra tankar om rättvisa från lagar och förordningar eller från filmen Gladiator? Kan man i våra rörelsemönster se spår av Ziggy Stardust?

GLQ är en konstnärstrio bestående av scenkonstnärerna Mariana Suikkanen Gomes, Mattias Lech och Benjamin Quigley.

I sitt arbete ifrågasätter GLQ rådande strukturer inom scenkonsten genom att i alla led aktivt sammanblanda kaos och ordning, intelligens och idioti, privat och offentligt, process och resultat. GLQ strävar efter att medvetandegöra hierarkier avseende såväl skapandeprocessen som relationen mellan aktör och publik, och ägnar sig åt att tillsammans bygga praktiker, ritualer och situationsspecifika verk. Dessa placerar sig i skärningspunkter mellan personliga möten, kollektiva aktiviteter och performativa presentationer.

Efter ett längre residens vid Teater Halland under sommaren/hösten 2014 som utmynnade i visningar av verken HAPPILYFOREVERAFTER#1 på Tjolöholms slott i Kungsbacka och HAPPILYFOREVERAFTER#2 i samarbete med ES12T på Sturegymnasiet i Halmstad, fortsätter trion nu sitt arbete med utveckling av koncept och material till de nästkommande verken i serien HAPPILYFOREVERAFTER vid Turteatern Residens.

Arbetet genomförs med stöd av Stockholms Stad.

 

Turteatern Residens
Den 1 januari 2014 startade Turteaterns nya initiativ “Turteatern Residens”. Under koncentrerade perioder upplåter vi våra lokaler till fördjupning och forskning inom scenkonsten.

– Vi vill att teatern ska vara en plattform för konstnärlig fördjupning och metodutveckling. Residensprogrammet är ett självklart komplement till vår egen repertoar, som tillför ett bredare konstnärligt klimat i huset, säger Fanny Enberg, verksamhetsledare på Turteatern.

Tidigare residens:
Lisen Rosell, konstnärskollektivet ÖFA (2014)
Eliisa Erävalo och Hanna Strandberg, Winner For Now (2014)
Universalsköte (2015)

Residensprogrammet kommer att fortsätta och teatern tar löpande emot intresseanmälningar. Vill du veta mer kontakta fanny.enberg@turteatern.se.