ÖFA: ON TUR

ofaontur

ÖFA-kollektivet har ett residens på Turteatern och får härja fritt på vår lilla scen i vinter!  I samband med festivalen Yet another fine selection på MDT visar ÖFA dagföreställningar hos oss under rubriken ”ÖFA ON TUR” 4-5 dec.

Kom och ta del av Emma Tolanders solo TUR Improvisations och Amanda Apetrea & Mica Sigourneys I’m a very understanding woman den 4 december, and take the opportunity to experience the english version of What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp on december 5th!


PROGRAM

4 december Köp biljett här
14.00 TUR Improvisations
14.30 I’m a very understanding woman

5 december Köp biljett här
14.00 What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp, (in english)

13 december Köp biljett här
17.00 What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp 

14 december Köp biljett här
19.00 What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp

19 december Köp biljett här
16.30 What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp

20 december Köp biljett här
17.00 What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp

Ordinarie: 200 kr
Arbetssökande, studerande eller pensionär: 100 kr
Endast 50 kr med YAFS festivalpass från MDT!
Har du biljett till ÖFA ON TUR får du vid uppvisande av biljetten MDTs festivalpass för det förmånliga priset 50 kr. En mycket bra deal!

Köp biljett till Yet another fine selection på MDT!

 

ÖFA presenterar även:
ÖFA: DANCEOKE 21-22 november
What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp på svenska 13-14 och 19-20 december.

ÖFA-kollektivet är ett feministiskt scenkonst- och diverse annat-kollektiv som består av 22 kvinnor. Vi startade 2004. ÖFAs verksamhet har de senaste åren växt med en amöbalik kvalité, såsom kollektivt arbete tenderar att göra, bortom enstaka individers kontroll eller vision. Vi arbetar alltid med en platt hierarki och med ett normkritiskt perspektiv. ÖFA är kända för vår evigt turnérande ÖFA:DANCEOKE, för vår stora performance fester samt för våra många scenproduktioner. Mer info på ofakollektivet.se

 

INFORMATION

TUR IMPROVISATIONS
Emma Tolander använder sin välslipade känslighet och djupa brunn av kunskap för att dansa just den dans Kärrtorp behöver just denna dagen. Det kommer bli mycket personligt.

 

I’M A VERY UNDERSTANDING WOMAN

understandingwoman_600

I’m a very understanding woman är en blandning av dansuttryck, komik, satir och värme förstärkt av en hel del smink, peruker och kostymer. I verket gestaltar duon drömmen om en bättre värld sedd genom känslomässiga, äkta, ibland satiriska, queer-trans-utopiska-feministiska glasögon. I det glättiga, utlevande, finns en underström av lidande, hemliga kunskaper, förståelse och missförstånd.
Mica Sigourney är värd för en dragshow på sin klubb Club Something i San Franciscos berömda stadsdel SOMA samt arbetar med dans och koreografi i USA och Europa. Amanda Apetrea är med i ÖFA-Kollektivet och sågs senast i ÖFA: MONSTER på Zebradans i Stockholm. Daniel Åkerström-Steen har arbetat i olika teateruppsättningar som Liv Strömkvist tänker på dig och med musikern Min Stora Sorg.

Av och med: Amanda Apetrea (ÖFA) och San Fransiscobaserade artisten Mica Sigourney
Scenografi och kostym: Daniel Åkerström-Steen
Foto: Märta Thisner
Genomförs med stöd från Kulturrådet och Stockholm stads kulturförvaltning.

 

WHAT HAPPENS IN KÄRRTORP STAYS IN KÄRRTORP

whathappens_600

Välkommen till Kärrtorp! What happens in Kärrtorp Stays in Kärrtorp. Guidad av ÖFA-kollektivet får du bege dig in det omslutande teaterrummet där du tillsammans med ÖFA testar dess gränser. Du kan känna dig trygg. ÖFA vet vad de gör. De kan många saker, till exempel en del om Dionysos, kåthet, togor och slutna rum.

Det händer där, det händer då och ingen annan än vi som är där behöver få veta. Här finns potential för att släppa loss, för att känna gemenskap och pirrande lust.

Om vi inte förändrar världen så kan vi i alla fall kan förändra rummet vi är i. Vi kanske kan få det att gunga.

Koncept/idé & performers: Nadja Hjorton, Siri Hjorton Wagner, Lisen Rosell och Amanda Apetrea från ÖFA-kollektivet.
Husband: Anna-Karin Westerlund & Lisa Björänge
Föreställningen är en samproduktion med Uppsala stadsteater och den hade urpremiär på Uppsala stadsteater hösten 2014 och hette då What happens in Uppsala stays in Uppsala

 

Spelas:
5 dec kl 14.00 (english version) Köp biljett här
13 dec kl 17.00
14 dec kl 19.00
19 dec kl 16.30
20 dec kl 17.00

********************************in english***********************

ÖFA: ON TUR

This winter ÖFA is in residency at TUR-teatern and they let us roam freely at their small stage. In connection with the festival Yet Another Fine Selection at MDT, ÖFA gives the daytime shows at Turteatern.

Come and take part of Emma Tolanders solo TUR Improvisations, Amanda Apetrea and Mica Siguorney’s I’m a very understanding woman on the 4th and take the chance to experience What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp on december 5th!

Tickets:
200 SEK
100 SEK unemployed, students and seniors.
50 SEK with YAFS festival pass from MDT.
If you buy a ticket to one of our show at Turteatern, you get the YAFS festival pass at the reduced price 50 kr at MDT. A very good deal!

You should also visit Yet another fine selection at MDT

ÖFA also presents:
ÖFA: DANCEOKE 21-22 November
What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp in swedish on the 13-14 and 19-20 December

The ÖFA-collective is a stage art, and more, collective of 22 women. We started in 2004. ÖFA’s work has the last years grown with the quality of an amoeba, as collective work tends to do, far beyond any individual’s control or visions. We always work with a flat hierarchy and a normcritical perspective. ÖFA is known for our ever touring ÖFA: DANCEOKE, our big performance parties and our many stage productions. More about ÖFA on ofakollektivet.se

 

PROGRAM
4th of December 14.00
TUR IMPROVISATIONS
Emma Tolander will use her sharp sensitivity and deep well of knowledge to dance the dance that Kärrtorp needs on this particular day. It will be highly personal.

I’M A VERY UNDERSTANDING WOMAN
“I’m a very understanding woman” is a mix of dance expression, comedy, satire and generosity strengthened by loads of makeup, wigs and costumes. The work portrays the performers dream of a better world, a world seen through emotional, authentic, sometimes satirical, queer trans-utopian feminist glasses. In the glossy and dissolute, there is an undercurrent of suffering, secret knowledge, understanding and misunderstanding.

The performance takes off in expressions from Vaudevillian slapstick, drag and 1970’s horror movies. By recreating and exploring scenes from this genre the performers bodies become female bodies and the audience’s gaze becomes the male gaze. I’m a very understanding woman is a violent love story where everyone is given the opportunity to become and be women, for life, or only for a while.

With and by: Amanda Apetrea & Mica Sigourney.
Set and light design, costumes: Daniel Åkerström-Steen.
With support from the Swedish Arts Council and the City of Stockholm. Co-produced by MDT. This presentation is part of the project [DNA] Departures and Arrivals, which is co-financed by the Creative Europe program of the European Commission.)

 

5th of December 14.00
WHAT HAPPENS IN KÄRRTORP STAYS IN KÄRRTORP
Welcome to Kärrtorp! What Happens in Kärrtorp Stays in Kärrtorp.
Guided by the ÖFA-collective, you enter an embracing theater room where you together with ÖFA will be trying it’s limits. You may feel safe. ÖFA know what they are doing. They know many things, such as the world of Dionysos, horniness, togas and closed rooms.
It happens there and then, and no one other than us who are there need know.
There is the potential to let go, for togetherness and for some tingling desire. Maybe we won’t change the world but at least we will change the room we are in. Maybe we’ll even make it groove.

Concept / idea and performers: Nadja Hjorton, Siri Hjorton Wagner, Lisen Rosell and Amanda Apetrea from the ÖFA-collective.
Band: Anna-Karin Westerlund & Lisa Björänge
The show is a co-production with the Uppsala City Theatre and premiered at Uppsala City Theatre autumn of 2014, and was then called What Happens in Uppsala stays in Uppsala.