Dramalabbet: Färskpressat med Ivar Waldemarson

Färskpressat är Dramalabbets readingserie där nyskriven dramatik läses av skådespelare inför publik med efterföljande samtal. Färskpressat är en möjlighet att låta texten möta reflektioner från skådespelare och publik och ska vara ett stöd för författaren i sin skrivprocess. Färskpressat är också en plats för de som är intresserade av samtida dramatik att höra och diskutera nyskrivna texter och en mötesplats där skrivande personer kan samla kunskap och skapa kontakter.

Färskpressat genomförs i samarbete med Turteatern och ABF Stockholm, med stöd av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Skicka in din pjäs till Färskpressat: Dramalabbets dramaturgiat tar löpande emot och läser nyskrivna texter. Hör av dig till dramaturgiatet@dramalabbet.com om du vill att de läser din pjäs eller har frågor.


29/3 2020: IVAR WALDEMARSON
Kl 16 i vår foajé. Kaféet är öppet!
Vi läser ”Kontraktet” av Ivar Waldemarson

Anna är trygg med Eskil. De har varit ihop länge. De har två barn. De spenderar sin semester på landet. De har slutat ligga med varandra, men annars är allt är precis som det ska. Men långsamt smyger det sig på en undran: ”Är detta allt?” En impuls att bryta sig ut.
Det börjar som en oskyldig fråga från Anna: ”Har du funderat på hur det skulle vara att ha sex med någon annan?” När Anna sedan berättar att hon själv skulle vilja ligga med Eskils bardomsvän Felicia, som för övrigt ska komma på besök dagen därpå, startar ett förlopp som inte går att stoppa. 
Kontraktet är en relationskomedi om vardagen, om viljan att bryta sig ur den och om skräcken att en ska förlora det bästa en har.

Ivar Waldemarson är dramatiker och dramaturg utbildad på StDH 2016-2019. I sitt skrivande utgår han ofta från vardagliga situationer, men skruvar till dem till en absurd nivå, vilket gör att de blir både komiska och smått obehagliga.
Våren 2019 skrev och regisserade Ivar föreställningen ”Pappas pojke” som var ett samarbete mellan StDH och Kulturhuset Stadsteatern. Föreställningen var en blandning av dockteater och klassisk talteater, och rörde sig runt temat föräldraskap och arv.
Under hösten 2018 praktiserade Ivar på Dramaten och var där dramaturg för föreställningen ”Mary Page Marlowe” av Tracy Letts, regisserad av Alexander Mørk Eidem, samt performance concerten ”Who’s Afraid of Jenny Wilson?”, framarbetad av musikern Jenny Wilson och regissören Py Huss Wallin.
Tidigare utbildningar innefattar bl.a. M.Phil. in Playwriting Studies vid Birmingham University 2007-2008. Mer info om Ivar går att läsa på ivar.ws.


15/12 2019: MIRA NYMAN
Kl 16 i vår foajé. Kaféet är öppet!
Vi läser ”Nyår” av Mira Nyman

mira färskpressat

”Nyår” handlar om relationer, om drömmar, om det lilla samhället. Dagarna efter nyår hittar man a-lagaren Jacket död i ån i byn Rungån uppe i västra Norrland. Hela byn verkar ha sett Holger tillsammans med Jacket på nyår, men Julia är osäker. Vet Elvira och Steffe vad som egentligen har hänt? Vem kan man lita på i en liten by som Rungån? Vad händer när hela ens by vänder sig emot en?

Mira Nyman går manusförfattarutbildning i Oslo, har fått dikter publicerade i flertal tidskrifter men jobbar helst med radiomanus. Mira skriver nu på sin andra radiopjäs.


 27/10 2019: VARJA BERG: Noahs Ark
Kl 15.30 i vår foajé. Kafét är öppet!
Readingen pågår ca 16.00-19.00 med efterföljande samtal.
NoahsArk6
Varja Berg har nyligen avslutat sitt tredje år på Biskops Arnö med inriktning “Att Skriva Dramatik”. För nuvarande går hon skådespelarprogrammet på Teaterhögskolan i Luleå. Ett genomgående tema i hennes skrivande har varit det omöjliga begäret kontra det torra svaret. Hur svårt det kan vara att säga någonting man tycker är viktigt i en samtid som upplevs ironisk. Dissonansen mellan vad vi tror vi behöver och vad vi faktiskt kan få.

För ca tre år sedan började arbetet med det hon idag kallar för Noahs Ark. Hon ritade en kortare serie bilder skildrande gapet mellan barnets känsla av total förintelse i och med insikten om att allt kommer att ta slut och vuxenvärldens parallella försök till avkoppling och vardag och dess svårigheter att bemöta det här barnet.

Pjäsen ”Noahs Ark” är delvis en adaption från dessa teckningar. Den handlar om Mammitum och Pappitum som vill titta på TV, och deras barn Noah, som inte vill dö.

31/3 2019: AIINA AÏON: Kontinuum
Kl 15.30 i vår foajé. Kafét är öppet!
Readingen pågår ca 16.00-19.00 med efterföljande samtal.

aiina_aion

min hud, hudcellerna under min säng, i mina kläder i mina lakan på mitt lägenhetsgolv
när slutar de vara jag? 4 liter svett, 100 tappade hårstrån per dygn, när slutar de vara jag?”

KONTINUUM 
är en kamp och en lek med språket i centrum. En poetisk betraktelse av relationen mellan jaget och alltet. Tre karaktärer försöker bryta sig fria från ordens ordning. Det språkligt konstruerade, begränsade och begränsande “JAG:ET” ställs mot en längtan efter en helhet, att inte bara vara en del av världen utan förenas med den.

Hur påverkar språket vår identitet och självbild? Hur kan språket förändra oss och hur kan vi förändra språket? Kan vi förstå oss själva som något annat än åtskilda från vår omvärld, instängda i vår hud?

Aiina Aïon är multidisciplinär konstnär med bas i västra Sverige. Intresset för det skrivna ordet utvecklade hon tidigt i barndomen, och under tonåren var hon verksam inom Poetry Slam-rörelsen i hemstaden. Hon är utbildad teaterpedagog vid Wendelsbergs folkhögskola samt musikalartist vid Performing Arts School i Göteborg. KONTINUUM är hennes debut som dramatiker.


27/01 2019 ERIKA LINDAHL: Katten
Kl 16.00 i vår foajé. Kafét är öppet!
Readingen pågår ca 16.30-17.30 med efterföljande samtal.

Erika_600

Då var alla här. Så bra. Jag ska börja med att sätta en del ramar. Det finns ett par regler jag vill att vi alla följer. Första regeln: vi är inte här för att skuldbelägga. Vi är här för att bättre förstå det som hänt. Andra regeln: jag vill att vi alla – den här gången – tar kattens perspektiv.

KATTEN är en pjäs om övertramp, integritetsförlust och längtan efter att accepteras. Det som börjar som ett oskyldigt inneboende spårar plötsligt ur. En tid efter sammanbrottet träffas de inblandade för att skapa en gemensam bild av förloppet, en berättelse att samsas om. Med ett par tumregler till sin hjälp navigerar de genom ett ingenmansland av skuld och otydliga makthierarkier. Men att göra ett avslut gentemot det förflutna innebär oundvikligen att det förflutna väcks till liv – och syftet för berättandet blir allt mer splittrat.

Erika Lindahl är dramatiker, utbildad i teaterstudier vid Göteborgs universitet och creative writing vid Linnéuniversitetet. Genom olika typer av skrivande – prosa, dramatik och teoribyggen för konceptuell scenkonst – undersöker hon olika mediers potentialer och begränsningar. Hennes texter innehåller ofta ett stråk av magisk realism. Återkommande teman är ensamhet, uppvaknande och kontakt. Drivkraften är att utforska narrativens makt i våra liv, både som potentiell befrielse och potentiellt hot: vilka de är, hur de tar sig i uttryck och hur vi såväl påverkar som påverkas av dem.

Sedan 2014 arbetar Erika också med Poste Restante, som producent, dramaturg och performer.


28/10 2018 SARA ARRHUSIUS: Att älska
Kl 16.00 i vår foajé. Kafét är öppet!
Readingen pågår ca 16.30-17.30 med efterföljande samtal.

sara mono

”Jag skulle hellre överleva våldet en gång till. Hellre än att lägga mitt liv i dina händer.”

Att älska undersöker kärlekens dubbelnatur: hur en romantisk relation byggs på lika delar rädsla och längtan. Pjäsen skildrar en kvinnas kamp med sig själv för att hitta balansen mellan kärlek och frihet, självständighet och närhet. Feministiska perspektiv går i konflikt med förälskelsen, och minnet av kroppslig utsatthet förtrycks i strävan efter intim avspändhet. Kan vi skapa jämlika relationer i en ojämlik värld? Går det att älska utan att kärleken blir politisk?

Sara Luna Arrhusius är utbildad socialantropolog vid Stockholms universitet, och valde under studietiden att fördjupa sig i internationella relationer och postkolonial teori. Hon har sedan vidareutbildat sig inom dramaturgi, litterär gestaltning och strategier för normkritisk scenkonst. Idag är Sara verksam som manusförfattare och dramaturg för både scen och film, och arbetar främst i Mumbai där hon är knuten till en utbildningsplattform som husdramatiker. I Sverige har hon tidigare varit dramaturg på den svensk-kubanska produktionen av långfilmen Too Beautiful, och assisterat ett antal scenkonstproduktioner på bland annat Unga Klara och Teater Tribunalen i Stockholm.


1/4 2018 KRISTOFFER EHRNSTRÖM LUNDQVIST BEY: Om Havet
Kl 16.00 i vår foajé. Kafét är öppet!
Readingen pågår ca 16.30-17.30 med efterföljande samtal.

437_PressImage1

Kristoffer Ehrnström är född 1986 och uppvuxen i Svartbäcken i Uppsala. Han har studerat retorik vid Uppsala universitet, film- och skådespelarteknik vid Calle Flygare och gått ett år på Wiks folkhögskolas estetiska program. Under 2017 utkom han med två skönlitterära publikationer: Blå Blixt – Ingen rök utan mareld (Brombergs) och Om världen var i tävling skulle det här vara det vackraste (BoD) samt en facklitterär publikation; Det gömda Europa i bilder (BoD). Han är även aktuell under 2018 med vidare skönlitterära projekt. Om Havet är hans första pjäs.

Om havet är en pjäs om en teaterensemble som står inför Förflyttningen och hur de förhåller sig till maktlösheten som omgärdar Förflyttningen, känslan av obefintlig egenmäktighet. När allt annat verkar svepas bort så provocerar likgiltigheten fram en dialog som för gruppen vidare mot mer arkaiska teman, typ Gud. “Om havet” inleds som ett försök till en bön, en konst som ingen verkar längre minnas.


5/11 ERIKA LINDAHL: Lekarna
Kl 16.00 i vår foajé. Kafét är öppet!
Innan readingen kl 14-15.30 är du även välkommen på Växthuset som arrangeras av UngaTur

Erika_600

Erika Lindahl är utbildad inom teaterstudier vid Göteborgs Universitet samt litterär gestaltning vid Linnéuniversitetet. Sedan 2011 har hon varit verksam som dramatiker, regissör och performer med den Göteborgsbaserade frigruppen Penny Pick a Doll. Hennes texter innehåller ofta ett stråk av magisk realism. Återkommande teman är ensamhet, uppvaknande och kontakt. Erika arbetar sedan 2014 även med scenkonstkompaniet Poste Restante, som producent och performer. Har tidigare hörts på Dramalabbet med ”Bang Bang” (2012) och ”Marsipanrossyndromet” (2016).

Lekarna är en pjäs om apokalypsen. Bland daterade survival kits och smuts från vem-vet-när ställs de kanske enda överlevande, Hester och Jerome/Joanne, inför sitt livs viktigaste beslut: ska de öppna skyddsrummets dörr eller inte? Under en tid som smälter samman med en känsla av upprepning tvingas de se mänskligheten i varandra –  vilka de blivit och vilka de var, innan något gick sönder.


3/9 ANNA NYGREN : Jag dör om du dör
Kl 16.00 i vår foajé. Kafét är öppet!

Dramatiker: Anna Nygren
Skådespelare:
Sara Franceschi, Josefin Ankarberg, Dilan Amin, Fredrik Lundqvist

AnnaNygren

Anna Nygren är uppvuxen utanför Norrköping men bor nu i Göteborg. Hon har studerat dramatik på Biskops-Arnös författarskola och litteratur- och filmvetenskap på universitetet. Sedan 2011 har hon skrivit flera pjäser för Kvartersteatern i Norrköping. 2015 skrev hon ett grovmanus för Barnteaterakademin i Göteborg. Anna skriver även prosa, poesi och essäliknande texter, samt har skrivit och regisserat kortfilmerna ”Utan rum” (2014) och ”Hästkött” (2016). Hennes specialintressen är hästböcker, flickor och vänskap.

Jag Dör Om Du Dör är en pjäs om fyra barn, Moa, Aurelia, Andy och Hannes, som hittar en egen plats att vara på på baksidan av Folkets Hus. Där leker dom, utforskar vad dom vill och inte vill, kan och inte kan. Det är en pjäs om våldsam kärlek, svåra syskonskap och ett sökande efter någon sorts tillvaro. I centrum står Moas bästis-begärs-kärlek till Aurelia. Pjäsen, och barnens ålder, är ett slags tillstånd där allt ständigt handlar om liv och död. ”Jag Dör När Du Dör” har inte spelats i Sverige, men en grekisk översättning sattes upp i Aten och Thessaloniki våren 2017.