Scum Manifestet – som gymnasieföreställning

SCUM-manifestet av Valerie Solanas är ett våldsamt angrepp mot manligheten. Männen anklagas för att ha gjort världen till ett skitställe. Solanas radar upp allt som männen är skyldiga till: krig, våld, pengasystemet, fantasilöshet, fula byggnader mm. Hon lägger fram tesen att män är biologiskt underlägsna kvinnor och att det är grunden till alla problem.

 

Varför gör vi nu Solanas text till monolog för gymnasiet?

Vi ser den här föreställningen som en hårdkokt, bisarr, humoristisk torktumlare, inte en pedagogisk lektion om genus. Konstens och teaterns möjlighet är att leka med påståenden och dra dem till sin extrem. Denna text tar många påståenden till en så överdriven nivå att man som publik tvingas till ett eget reflekterande.

Vi vill väcka frågor kring kön och könsroller. I dagens samhälle finns gott om sansade, intellektuella teorier och diskussioner kring kön och könsroller, samt mer pedagogiska teaterföreställningar.

Vi tror att det är lätt att missa många ungdomar i det alltför tillrättalagda och intellektuella och sökte därför en text som drar sitt påstående till en så extrem nivå att man som publik tvingas att ifrågasätta det som sägs, och i nästa led ifrågasätta utifrån vilka värderingar man reagerar.

Teaterkonsten rymmer en fantastisk möjlighet att gestalta en text. När texten möter gestaltningen skapas något nytt. Det är inte ett föredrag, en lektion, eller uppläsning, utan det blir konst. Gestaltningen kan ge texten värme, humor, nyanser. Genom gestaltningen kan berättelsen om mannen också bli en berättelse om människan, om vår tids ideal, om patriarkala strukturer och framförallt om att våga göra uppror mot dessa.

 

Att komma och se föreställningen.

Vi rekommenderar att du som lärare kommer och ser föreställningen innan du tar med dina elever hit. På så sätt kan du ta ställning om det är någonting som passar dina elever, och du kan också förbereda en efterföljande diskussion med klassen.

När vi spelar SCUM-manifestet för gymnasieelever består föreställningen av två delar. Den första delen är själva monologen, och den andra delen består av en diskussion om det vi sett. Vilka värderingar förs fram i föreställningen? Vilka värderingar lär vi oss i vår uppfostran? Finns det skillnader mellan kvinnor och män? Vad beror det i sådana fall på? Finns det saker tjejer respektive killar inte tillåts göra pga sitt kön? Vill vi förändra världen? Varför? Hur? m.m. m.m.

Om lärare vill fortsätta diskussionen på lektionstid tycker vi det är en mycket bra idé. Då har vi lärarmaterial som sätter in SCUM-manifestet i ett sammanhang, visar på idéer som manliga tänkare haft om kvinnan genom historien och hur detta har format vårt eget tänkande. Vi har också förslag till ytterligare frågeställningar som kan ligga till grund för intressanta diskussioner.

Välkommen till en provokativ och kärleksfull föreställning!

Målgrupp: Gymnasiet

För biljettbokning maila till info@turteatern.se