Desperado

Radikal, ytterst av latinska radix (rot), syftar till att beskriva en person eller rörelse som verkar för vittgående reformer och omdaningar.

Desperado_600
Foto: Patriez van der Wens

Efter hyllade Kamratföreningen Leviathan är performancekompaniet POSTE RESTANTE tillbaka! Den 10 november har det nya verket DESPERADO premiär.
En samproduktion mellan Poste restante och Turteatern i samarbete med MDT.

“Om du får det här meddelandet betyder det att vi har kontakt.”
DESPERADO är ett allomslutande performanceverk om övertygelse och sårade känslor. Om ändamålet som helgar medlen och gränser som sakta förflyttas. DESPERADO tar formen av ett skyddsprogram, en skygg kurir som verkar för att tala till vår potentiella politiska motståndskraft och samtidigt mana till självrannsakan och tvivel.

Under två timmar och säkra förhållanden har du utrymme att granska och formulera din egen radikala potential.

I DESPERADO möter samtida sociologisk teori om politisk identitet psykologiska modeller för kärlek och hängivenhet. DESPERADO behandlar djupt komplicerade frågor om innanför- och utanförskap, om hur förtroende mellan individ och samhälle byggs och vilka konsekvenserna blir när förtroenden skadas.

“Är du rädd? Besviken? Jag väntar utanför. Du kommer förstå att det är jag. Jag kommer se vanlig ut. Vanlig jacka.” /DESPERADO


Premiär:
10 november 2017
3 insläpp per föreställning, begränsat antal platser

Spelas:
Fre 10 nov, kl 18, 19, 20
Lör 11 nov, kl 18, 19, 20
Sön 12, nov, kl 15, 16, 17
Fre 17 nov, kl 18, 19, 20
Lör 18 nov, kl 18, 19, 20
Sön 19 nov, kl 15, 16, 17
Tors 23 nov, kl 18, 19, 20
Fre 24 nov, kl 18, 19, 20
Lör 25 nov, kl 18, 19, 20
Sön 26 nov, kl 15, 16, 17

 

knapp1
(Kulturbiljetter.se)

Pris: 280 kr (ord.) 170 kr (student/pensionär/red- el låg inkomst/MDT-kompiskort)

Koncept och regi: POSTE RESTANTE (Linn Hilda Lamberg) med Eric Sjögren
och Josefina Björk
Produceras av: POSTE RESTANTE och Turteatern, i samarbete med MDT
Finansieras av Stockholm Stads Kulturförvaltning, Konstnärsnämnden, Kulturrådet och Stockholms läns landsting. Representeras av Key Performance.

POSTE RESTANTE
POSTE RESTANTE är ett svenskt performancekompani som arbetar för att upprätta nya överenskommelser mellan verk och publik samt utmana en teatertradition som upprätthåller bilden av teatern som ett massmedium och publiken som en massa. POSTE RESTANTE gör allomslutande verk i formen av oväntade men uppriktiga verksamheter där den enskilda besökaren bjuds in att, med bibehållen integritet, handgripligen behandla komplexa frågor. Det kan handla om en rehabverksamhet för personer med svårighet att ha kul (Njutningens Ekonomi, 2012) eller en ideell förening med syfte att lägga grunden för en ny, rättvis civilisation (Kamratföreningen Leviathan, 2015).

POSTE RESTANTE återvänder ofta till frågor som rör samexistens, samvete och sammanbrott. Den enskilda besökaren utgör både verkens huvudperson och slutgiltiga mottagare. Verken erbjuder inga färdiga svar, utan ger utrymme för varje enskild besökare att formulera sig inför sig själv. Mött med respekt för sina särskilda förutsättningar och villkor erbjuds varje besökare en möjlighet att ta sina egna känslor på allvar.