INTERVJU: Kent Ekberg och Teater Reflex

Teater Reflex är en folklig teater i förorten, en mötesplats där många människor, unga som gamla, arbetande som arbetslösa, teaternoviser som professionella, med alla slags kulturella bakgrunder, ges rätten till delaktighet i individuellt och kollektivt skapande. Kent Ekberg har från start varit konstnärlig ledare, inspiratör och regissör för de allra flesta uppsättningarna.

Foto: Jonas Jörneberg

Hur har det varit att driva teater i Kärrtorp och hur har relationen med Turteatern sett ut?

Det är hedersamt att få bygga förtroende och tillit till människor i ett sammanhang, en förort. Mycket inspirerade av Brechts Förstadens ängel (Ur Den goda människan från Sezuan), och frågan: Hur ska det goda försvaras?

Vi har uppskattat och älskat vår nära relation till Turteatern under de tio år vi “bott under samma tak”.

Hur ser ni på att driva teater i Kärrtorp i dag mot när ni började?

En av kulturens kvalitéer är att göra motstånd och genom motstånd växa som individ, kollektiv och teater. Det var motstånd då. Det är motstånd idag. Vi fortsätter att växa.

Hur ser ni på begreppet lokal förankring?

I den praktik vi arbetar i, i det vi gör, visar vi vilka vi är.
Om värderingar, moral och verklighetsuppfattning harmonierar med människorna i lokalsamhället, då kan vi förvalta gemensamma berättelser om oss och samhället.

Kent Ekberg, konstnärlig ledare Teater Reflex