gdpr

Integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss och vi åtar oss att skydda den i enlighet med denna integritetspolicy och den nya dataskyddslagen GDPR. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår policy. Eventuella uppdateringar kommer publiceras på denna sida.

Denna policy uppdaterades senast den 24 maj 2018. 

Personuppgiftsansvar
Turteatern är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Kontakta oss på info@turteatern.se om du har några frågor om policyn eller vår hantering av personuppgifter.

Biljettköp, prenumerationer, erbjudanden, mm
För att vi ska kunna förse dig med information om vår verksamhet, hantera dina bokningar och samla in statistik behöver vi vissa personuppgifter.

Prenumererar du på vårt nyhetsbrev sparas din e-post adress tills du själv väljer att avsluta prenumerationen.

Personuppgifter som lämnats i samband med bokningar och biljettköp direkt via oss sparas så länge som krävs för att vi ska kunna administrera aktiviteten. Läs mer om vad som gäller för biljettköp via Kulturbiljetter.se.   Bokningsbekräftelser och fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.

För att kunna delge särskilda intressentgrupper information om vår verksamhet (t.ex. pressmeddelanden, inbjudningar och erbjudanden) behöver vi vissa personuppgifter. Vill du inte längre få information eller erbjudanden från oss kontakta oss på info@turteatern.se.

Turteatern lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Rätten till information och rättelse
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade eller borttagna.