Jaktlaget – Olof Runsten

Jaktlaget är en omslutande föreställning där publiken klär sig i kamouflage, går med i ett fiktivt jaktlag och deltar i ritualiserade fikapauser. Den stereotypa bilden av ensamhet, naturromantik, maskulinitet i grupp, poser med kadaver och funktionsplagg skapar en tydlig estetik att utgå från. Vi arbetar utifrån en spekulativ arbetsmetod fram vårt eget jaktlag och låter varje föreställning bli en oförutsägbar, kuslig och humoristisk jakt.

Konkret utgår Jaktlaget från ett 360° perspektiv där publiken placeras i mitten av ett rum och där föreställningen pågår runt omkring samt i mikronivå mellan personer i publiken. Föreställningen tar dramaturgin av en jakt genom förberedelse, förväntan, spänning och skott. Genom att kombinera fotografi, objekt, projektion och ljudkonst i en teatral form gör vi en föreställning som tänjer på teaterbegreppet och ger publiken en intensiv och oförutsägbar upplevelse.

Regi: Olof Runsten

Rum och kostym: Annika Tosti

Ljud och ljus: Patsy Laserbov

Foto: Milja RossiAktuella föreställningar:

Arkiv: