Turteatern 50 år

I år är det 50 år sedan Teatern Utan Reaktionärer startade i en källarlokal i Gamla stan. Det gör oss till Sveriges näst äldsta fria teatergrupp (efter Fria teatern). Detta uppmärksammar vi bland annat genom en jubileumsantologi. Antologin publiceras i fem delar och i slutet av året samlas allt till ett printat fanzine.

För att undvika att antologin blir en reaktionär nostalgitripp ger vi också plats åt andra röster som kan ge sina perspektiv på den fria scenkonstens historia, framtid och samtid. Det kommer ingå texter, samtal och intervjuer utifrån en mängd olika perspektiv, från utövare och konstnärer, andra scener, medarbetare, professorer, journalister, bidragsgivare och politiker.


I första delen får vi en hälsning från kulturministern om var för den fria scenkonsten behövs i ett samhälle och hur politiken kan säkerställa armlängds avstånd. Politikerna i Stockholms stads kulturnämnd berättar om sina visioner för Stockholms fria scenkonst. Du får också möta Linn Hilda Lamberg, konstnärlig ledare för kompaniet Poste Restante och får njuta av en ospelbar pjäs som är mer som en dikt av scenkonstnären Stina Kajaso. Du får också den spännande historien om hur allt började i en källarlokal i Gamla stan 1970 med intervjuer av Teatern Utan Reaktionärers originalmedlemmar.

TURTEATERN 1970-1977
Här kan du läsa första delen av vår historiska följetong. Hur allt började i ett källarvalv i Gamla stan och vad som blev startskottet för flytten till Kärrtorp 1977.

INTERVJU: PETER SCHILDT
Peter Shildt började jobba på den nystartade Turteatern hösten 1970. Han var då bara 19 år men hade jobbat som skådespelare sedan han var barn. Han bjöds in att jobba i produktionen Marta Marta och skötte i början bara ljus och ljud. Här kan du läsa en intervju om hur det var att jobba på Turteatern de allra första åren.

INTERVJU: SONJA LUND
Vi har pratat med skådespelaren Sonja Lund som var med i starten av Turteatern 1970 och skådespelade i de första produktionerna, bland annat Marta Marta i regi av Gösta Ekman.

KULTURMINISTERN OM ARMLÄNGDS AVSTÅND
Vi bad Kulturministern medverka i vår antologi och svara på hur politiken kan säkerställa att armlängds avstånd hålls och att konsten får förbli fri. Här kan du läsa hennes svar.

POLITIKERNAS VISION OM STOCKHOLMS FRIA SCENKONST
Vi frågade politikerna i Stockholms stads kulturnämnd om deras visioner för Stockholms fria scenkonst. Detta var svaren vi fick från Mp, V, C och Fi! (M, S och KD återkom aldrig med svar, trots påminnelse.)

VI INSPIRERAS AV: LINNHILDA LAMBERG

För att vår 50 års-antologi inte ska bli allt för reaktionär kommer vi lyfta fram andra scenkonstnärer och ge plats åt olika röster. Här får du möta Linn Hilda Lamberg, konstnärlig ledare för kompaniet Poste Restante i ett samtal om verkliga konstruktioner, konst som förändring och den sårbara regissören.

VI INSPIRERAS AV: STINA KAJASO
Vi bjöd in Scenkonstnären Stina Kajaso att medverka i vår antologi och fick här ett fantastiskt bidrag i form av en ”ospelbar pjäs som mer är som en dikt”: RAMLA NED (som Falling down fast teater) Njut!

Kajaso har spelat flera föreställningar på Turteatern så som Das Boot, Grizzly Man II och Lillami$$rudeyardkipplingS01E01.mp4. Tidigare var hon också en del av performanceduon Sons of Liberty tillsammans med Lisa Lie som under åren 2003-2009 satte upp en rad uppmärksammade föreställningar i Norge. (Följ även gärna med stor beundran och nöje hennes instagram @svinetkajaso och hemsida.)


I den andra delen av vår jubileumsantologi kan du läsa om hur Turteatern blev Sveriges första förortsteater. Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap på Stockholms universitet, forskar i samtida scenkonst och kulturpolitik och skriver om Turteatern och den fria scenkonstens utveckling från slutet av 70-talet fram till 00-talet. Vi har också intervjuat 3 av Turteaterns medlemmar som var aktiva från flytten till Kärrtorp fram till generationsskiftet på 00-talet. Som motvikt till den historiska tyngden har vi också bett scenkonstnärer vi inspireras av att medverka. I del två får ni här möta scenkonstkollektiven Signa (DK) och Nyxxx (SE/DK). 

TURTEATERN 1977-1999
Här kan du ta del av andra delen i följetongen om teaterns historia. Turteatern hotas av vräkning och flyttar till Kärrtorp. Hösten 1977 öppnar de Sveriges första förortsteater. Under 80-talet växer publiken och det lokala engagemanget. Gruppen abonnerar tunnelbanevagnar för att spela upp teatertrailers och folk från land och rike reser till Kärrtorp för att titta på teater. Turteatern Värmland har blivit självgående och gruppen fortsätter turnera till arbetsplatser, förskolor, skolor och föreningar. I slutet av 90-talet vill man hitta sätt att förnya sig. Man tar över dramaundervisningen på Kärrtorps gymnasium och fler och fler unga börjar engagera sig i Turteatern. Ett embryo till UngaTur föds, som senare kommer att göra revolution på teatern.

TURTEATERN I TEATERHISTORIEN, AV RIKARD HOOGLAND
Vi bjöd in Rikard Hoogland att skriva en historisk text om teatern och den fria scenkonstens utveckling från slutet av 70-talet fram till 00-talet. Hoogland är docent i teatervetenskap och biträdande prefekt vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet där han disputerade 2005 med avhandlingen Spelet om teaterpolitiken – Det svenska regionteatersystemet från statligt initiativ till lokal realitet.

INTERVJU: MIA BENSON
Mia Benson började arbeta på Turteatern 1989. Hon har varit verksam som skådespelare, upphovsperson, dramatiker och styrelseledamot på Turteatern i 28 år.

INTERVJU: MARIE AHL
Marie Ahl har varit verksam som skådespelare, upphovsperson, dramatiker och styrelseledamot på Turteatern i 39 år. Hon blev en del av Turteaterns ensemble 1979 och har även arbetat på Fria Teatern, Växjö ensemblen och Riksteatern.

INTERVJU: ROBERT SJÖBLOM
Robert Sjöblom har varit verksam som skådespelare, regissör, konstnärlig ledare, teaterlärare och styrelseordförande på Turteatern i 40 år. Sjöblom blev engagerad redan under flytten till Kärrtorp 1977 då han lockades av utmaningen att decentralisera teatern och få folket i hans hemförort att uppleva och engagera sig i teater, vilket gruppen verkligen lyckades med.

VI INSPIRERAS AV: SIGNA
Som det antireaktionära bidraget till vår andra del av antologin har vi intervjuat scenkonstkollektiven Nyxxx och Signa. Performancekollektivet Signa (DK) utgörs av den Köpenhamnsbaserade konstnärsduon Signa och Arthur Köstler, som sedan 2001 producerat platsspecifika händelser och performanceföreställningar runt om i Skandinavien, Europa och även i Argentina.

VI INSPIRERAS AV: NYXXX
Som det antireaktionära bidraget till vår andra del av antologin har vi intervjuat scenkonstkollektiven Nyxxx och Signa. Nyxxx har tidigare gästat teatern med föreställningarna Avatarvaro, 2011, Human Agency, 2014 och Taktiska meditationer, 2016.


I del tre av vår antologi pratar vi om uppkomsten av UngaTur och deras inverkan på teatern under början av 2000-talet. Dessutom inspireras vi av Markus Öhrn från Institutet och ÖFA-kollektivet.

UNGATUR 2004-2008
I del tre av vår historieskrivning har vi valt att fokusera på UngaTur. Den ideella teaterföreningaen har producerat totalt ett 40-tal produktioner och 11 Paradisofestivaler mellan 2004 och 2020.

Många av de över 200 personer som varit medlemmar eller engagerade i UngaTurs produktioner arbetar idag professionellt och gruppens verksamhet har liknats vid ett växthus för scenkonstnärer. Det var från UngaTur som Turteaterns nya ledning rekryterades år 2008.

INTERVJU: CARINA EHRENHOLM

Carina var med och startade UngaTur och blev en av de tre konstnärliga ledarna för Turteatern 2008-2013.

”Turteatern har för mig varit en helt ovärderlig skola. Det var där jag kastade mig in i projekt efter projekt utan att riktigt veta vad jag höll på med, vilket tvingade mig att lära mig otroligt mycket.”

VI INSPIRERAS AV: MARKUS ÖHRN

Markus Öhrn är sedan 2018 konstnärlig ledare för teatergruppen Institutet, som 2018/2019 flyttade från Malmö till Vitsaniemi i Övertorneå kommun.

”Jag är upptagen av samma frågor som jag arbetat med de senaste 15 åren, familjen, våld i nära relationer, patriarkala maktstrukturer, religiösa sekter och min mormors sista önskan på dödsbädden.”

VI INSPIRERAS AV: Amanda Apetrea, Lisen Rosell och Nadja Hjorton, ÖFA-kollektivet
Amanda Apetrea, Lisen Rosell och Nadja Hjorton har en gemensam bakgrund i ÖFA-kollektivet. Trion har under många år utforskat begär, kropp, sexualitet, kön, publikkontakt och humor i en rad föreställningar.


Publiceras 6 november.
Publiceras 4 december.
Fanzine. Förbeställ genom att mejla biljett@turteatern.se.