Turteatern + Poste Restante

Vi är stolta att presentera höstens samproduktion med det hyllade och enastående performancekompaniet Poste Restante. Den 10 november är det premiär för det nya verket Desperado som produceras av Poste Restante och Turteatern i samarbete med MDT.

DESPERADO är ett allomslutande performanceverk om övertygelse och sårade känslor. Om ändamålet som helgar medlen och gränser som sakta förflyttas. DESPERADO tar formen av ett skyddsprogram, en skygg kurir som talar till vår potentiella politiska motståndskraft och manar till självrannsakan och tvivel. Under två timmar och säkra förhållanden har varje besökare utrymme att granska och formulera sin egen radikala potential.

I DESPERADO möter samtida sociologisk teori om politik och identitet psykologiska modeller för kärlek och hängivenhet. Verket behandlar djupt komplicerade frågor om innanför- och utanförskap, om hur förtroende mellan individ och samhälle byggs och vilka konsekvenserna blir när förtroenden skadas.

Premiär: 10 november 2017
Biljetter släpps via Kulturbiljetter 1 september 2017

Koncept och regi: POSTE RESTANTE (Linn Hilda Lamberg) med Eric Sjögren
och Josefina Björk
Produceras av: POSTE RESTANTE och Turteatern, i samarbete med MDT
Pressbilder

 

POSTE RESTANTE
POSTE RESTANTE är ett svenskt performancekompani som arbetar för att upprätta nya överenskommelser mellan verk och publik samt utmana en teatertradition som upprätthåller bilden av teatern som ett massmedium och publiken som en massa. POSTE RESTANTE gör allomslutande verk i formen av oväntade men uppriktiga verksamheter där den enskilda besökaren bjuds in att, med bibehållen integritet, handgripligen behandla komplexa frågor. Det kan handla om en rehabverksamhet för personer med svårighet att ha kul (Njutningens Ekonomi, 2012) eller en ideell förening med syfte att lägga grunden för en ny, rättvis civilisation (Kamratföreningen Leviathan, 2015).

POSTE RESTANTE återvänder ofta till frågor som rör samexistens, samvete och sammanbrott. Den enskilda besökaren utgör både verkens huvudperson och slutgiltiga mottagare. Verken erbjuder inga färdiga svar, utan ger utrymme för varje enskild besökare att formulera sig inför sig själv. Mött med respekt för sina särskilda förutsättningar och villkor erbjuds varje besökare en möjlighet att ta sina egna känslor på allvar.