TACK!

Jag vill tacka:
för allt stöd, all uppmuntran, solidaritet och hjälp vi har fått i och med SCUM-karusellen. Tack alla som hittills ställt upp och bevakar teatern under föreställningen, utan de människorna hade vi känt oss tvungna att ställa in flera föreställningar. Vi spelar inte utan att veta att vi och vår publik är helt säkra. Tack till alla de som hör av sig till teatern för att visa sitt stöd, jag kan berätta att ni är många fler än våra motståndare! Tack också till debattörer, krönikörer, journalister, aktivister mm som inser att allt det här handlar om något större än en uppsättningen av SCUM-manifestet av Turteatern och Counterforce Produktion/CP; att det här är en del av ett pågående motstånd mot feminism, mot yttrandefrihet, mot skattefinansierad konst och kultur, mot att unga människor som går gymnasiet har rätt till konstnärliga upplevelser som inte är tillrättalagda, som inte är pedagogiska, som inte bekräftar rådande normer.

Tack!

Till våra kritiker vill jag säga:
det är en tragedi att ni inte kan eller vill se den befrielse av MÄNNISKAN som feminism kan innebära. När ni pratar om att det är mannen som är förtryckt i vårt samhälle, så vill jag bara säga: JA! Männen är också förtryckta av manssamhället! I min drömvärld så hade vi stått sida vid sida och kämpat mot det som verkligen förtrycker och begränsar människan, vi hade övervunnit vår känsla av maktlöshet, vår känsla av att inte tillhöra någonting, vi hade riktat vår energi åt att återta makten över våra liv, över våra sociala förhållanden, våra städer, våra arbetsplatser, över våra kroppar och vi hade hävdat rätten att vara hela människor (eller snarare: slippa vara någon överhuvud taget) som är beroende av varandra och interagerar känslomässigt och praktiskt för att skapa en rolig och meningsfull värld!

”En kvinna tar inte bara sin identitet och individualitet för given, hon vet också instinktivt att det enda som är fel är att skada andra och att meningen med livet är kärlek.”
– Valerie Solanas, SCUM manifestet

/Erik Holmström, regissör SCUM-manifestet